วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา09.00 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4นำคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาเป็นสายที่ 1 (จำนวน 3 โรงเรียน) ประกอบด้วยโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง และโรงเรียนบ้านห้วยส้ม ในจำนวน 6 สาย เวลา13.30 น. ประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเชิงตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาจำนวน 18 คน สังกัดอำเภอสันป่าตอง และคณะตรวจเยี่ยมทั้ง 6 สาย เพื่อสรุปผลการการตรวจเยี่ยมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ