สมาคมผบ.โรงเรียนมัธยมฯปัญหาของการร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่มีผลกระทบต่อครู รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ปัญหาของร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ