ประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙

<<<<รายละเอีดคลิกที่นี่>>>