วันที่ 24 มกราคม 2561นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ไชยยา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน O-NETระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มจตุรมิตรพัฒนา สพป.เชียงใหม่ เขต 4โดยมี นายวิรัตน์ ทิพย์วรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านร่องน้ำ ประธานกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณโรงเรียนเทศบาล 1(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่