วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ปฏิบัติราชการแทนเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนท่าช้าง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดง โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ โรงเรียนบ้านแสนตอ และโรงเรียนบ้านทรายมูล สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และโรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) สังกัดเทศบาลตำบลหางดง โดยมี นายบำเพ็ญ บูรณะพิมพ์ ผอ.โรงเรียนบ้านแสนตอ ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าช้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่