วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ให้นางไปรผดา โปติบุตร รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการรับชมรายการชี้แจงภารกิจของสพฐ.เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมหางดงและห้องประชุมสันป่าตอง