วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โดยโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ และตามประกาศในพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562

ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า