ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รายละเอียด ดังต่อไปนี้  โครงการเยาวชนAFSเพื่อการศึกษา