ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์โครงการเยาวชนยูอีซี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โครงการเยาวชนยูอีซีแลกเปลี่ยน