ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์นำ้ ผู้สนใจติดต่อโดยตรงที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมป์ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โครงการพี่นำน้องรักษ์นำ้