ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเทคนิคการนวดแผนไทย การนวดบำบัด  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการนวด