ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นจิตอาสาเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ประกวดเรื่องสั้นจิตอาสาเรื่องง่ายๆ