มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น จำกัด  จัดทำ โครงการ starfish labz  จัดประกวดคลิปVDO รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประกวดคลิปVDO (1) ประกวดคลิปVDO (2) ประกวดคลิปVDO (3) ประกวดคลิปVDO (4)