ประชาสัมพันธ์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปีนี้ตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม  2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้ รณรงค์วันงดดื่มสุรา