ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดกังต่อไปนี้ ช่องทางการชำระหนี้บุคลากรของศธ.