ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี63 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ สัปดาห์วิทยาศาสตร์