สำนักงานวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2562 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ วันนักประดิษฐ์