ประกาศโรงเรียนวัดสันดอนมูล เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฐมวัย รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประกาศรับสมัครสอบเป็นครูอัตราจ้างปฐมวัย