ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตาล อ.หางดง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รายละเอียดดังต่อไปนี้ประกาศโรงเรียนบ้านป่าตาลรับสมัครธุรการ