ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดปากกองรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้{21237487_188256314013}_ประกาศรับสมัครครูจ้างสอนโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง