ประกาศเจตจำนงสุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต4

<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน <<<รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน>>>

คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต <<<แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต>>>

คู่มือการประเมิน ITA ONLINE  <<<คู่มือการประเมิน-ITA-Online>>>

มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน สพป.เชียงใหม่เ ขต4  <<<มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน สพป.เชียงใหม่เ ขต4 >>>

มาตรการป้องกันรับสินบน สพป.เชียงใหม่เ ขต4  <<<มาตรการป้องกันรับสินบน สพป.เชียงใหม่เ ขต4>>>