สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญสมัครร่วมประกวดเล่าเรื่อง”ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ของกินของเล่นของใช้ ” รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประกวดการเล่าเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น