ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน