บ.ไทยซัมซุง อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด ประชาสัมพันธ์การอบรม”แนะเด็กไทยให้พบแนว” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนวและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม sumsung career discovery ค้นพบตัวเองค้นพบอาชีพ สำหรับครูมัธยม สมัครทางออนไลน์ได้ภายใน 9 ตุลาคม  2562 บ.ไทยซัมซุงจัดอบรมครูมัธยม