บ.นานมี ประชาสัมพันธ์โครงการรู้รักษ์รู้สะสม รายละเอียดดังต่อไปนี้ โครงการหัวข้อรู้รักษ์รู้สะสมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาฯ