บ.นานมีจำกัดประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ บ.นานมีประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน