นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล

นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4

นายสัมศักดิ์ ไชยยา

นายสัมศักดิ์ ไชยยา

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4

นายไพโรจน์ เดชะบุญ

นายไพโรจน์ เดชะบุญ

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4

นายประสิทธิ์  เมืองไสย

นายประสิทธิ์ เมืองไสย

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4

นางไปรผดา  โปติบุตร

นางไปรผดา โปติบุตร

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4

นายเดช  อนากาศ

นายเดช อนากาศ

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4