เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 21 โดยมี ไลออน ระพีพรรณ สวนสมจิตร ประธานฝ่ายสารานุกรมไทยฯ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน
ในภาพมีนักเรียนในสังกัด สพป.ชม.เขต ๔ เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย
๑.โรงเรียนบ้านสามหลัง อ.ดอยหล่อ บริหารสถานศึกษาโดยนายประวิช อุทัยทัศน์
๒.โรงเรียนวัดบุปผาราม อ.สันป่าตอง บริหารสถานศึกษาโดยนายชัยเดช เดชนาเกร็ด

เครดิตภาพ..ปชส.อบจ.ชม. / ปชส.จ.ชม. / นฤพล สุรินทร์ / ปชส.ร.ร.วัดบุปผามราม / ฐิตารีย์ รวบรวมภาพ-ข่าว

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13