วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะรองผู้อำนวยการ นายกสมาคมครูและผู้บริหารโรงเรียน ประธานเครือข่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดให้การต้อนรับ นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 นายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านบริหารงานบุคคล และ นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4