วันที่ 26 มกราคม 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เดินทางมาตรวจเยี่ยม สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ในการนี้ นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน นำคณะ ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม