ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจ.พระนครศรีอยุธยา ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเชิญร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ จัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย