จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งผู้ใช้น้ำ รายละเอียดดังต่อไปนี้องค์กรผู้ใช้น้ำ