จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศปี2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศ