จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสมัครเข้าร่วมงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์