สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปรียาภัทร แสนสุขนักเรียน ร.ร.บ้านไร่และ เด็กหญิงภัคพร อินต๊ะวงศ์ นักเรียน ร.ร.สันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) กับรางวัล วัฒนธรรมวินิต จ.เชียงใหม่ ปี 2564