ศธจ.เชียงใหม่ คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่