วันที่ 26 มกราคม 2561 นายสุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.17 นำคณะ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมทั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เดินทางมาศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแนวทางทางศาสตร์พระราชา ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ทั้งนี้ นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 4