นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) พร้อมกับ เด็กหญิงปวริศา สมหวาน และเด็กหญิงธนภรณ์ กาบแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมาชิกมูลนิธิยุวทูตความดี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิยุวทูตความดีได้เดินทางไปพัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในปีเฉลิมฉลอง 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมา ซึ่งคณะมูลนิธิยุวทูตความดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ที่กรุงย่างกุ้ง กรุงเนปิดอ และเมืองมัณฑะเลย์ รวมทั้งพบกับพี่นักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศมัณฑะเลย์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านเอกอัครราชทูต และผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาของเมียนมา สักการะเจดีย์ชเวดากอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และโบราณสถานสำคัญในเมืองต่างๆ ระหว่างวันที่ 5-12 สิงหาคม 2561
ดูเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/sanpatong.suwannarat/media_set?set=a.1061017977414432.1073742426.100005187187745&type=3