ข้อมูลสารสนเทศ สพป.เชียงใหม่ เขต4

ข้อมูลนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

<<<Data-DMC 2019>>>

ข้อมูลนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

<<<<Data DMC2018>>>>