ข้อมูลการติดต่อ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
เลขที่ 134 หมู่ 8 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ตำบลสันกลางอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 053-311351 (อัตโนมัติ 7 คู่สาย)

โทรสาร 053-311278 (สายตรง)

Facebook : งานประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ สี่
Line :  @cmi4
Youtube :  สพป.เชียงใหม่ 4

E-mail : chiangmaiarea4@gmail.com