ข้อมูลการติดต่อ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
เลขที่ 134 หมู่ 8 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ตำบลสันกลางอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 053-311351 (อัตโนมัติ 7 คู่สาย)

โทรสาร 053-311278 (สายตรง)

Facebook : งานประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ สี่
Line :  @cmi4
Youtube :  สพป.เชียงใหม่ 4

E-mail : chiangmaiarea4@gmail.com

หน้าห้อง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โทรศัพท์ 0-5331-1351 ต่อ 15
โทรสาร 0-5331-1278 (สายตรง)

กลุ่มอำนวยการ

 • กลุ่มอำนวยการ โทรสาร 0-5331-1351 ต่อ 10
 • ผอ.กลุ่มอำนวยการ 0-5331-1351 ต่อ 17
 • งานประชาสัมพันธ์ 0-5331-1351 ต่อ 0
 • งานบริหารทั่วไป 0-5331-1351 ต่อ 33
 • งานประสานงาน 0-5331-1351 ต่อ 33

กลุ่มนโยบายและแผน

 • ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 0-5331-1351 ต่อ 21
 • เบอร์ภายในกลุ่ม 0-5331-1351 ต่อ 22

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • โทรศัพท์ , โทรสาร (Fax) 0-5331-1391
  (สายตรง)
 • ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0-5331-1351 ต่อ 18
 • เบอร์ภายในกลุ่ม 0-5331-1351 ต่อ 19, 41, 42

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 0-5331-1351 ต่อ 23
 • เบอร์ภายในกลุ่ม 0-5331-1351 ต่อ 24

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0-5331-1351 ต่อ 36
 • เบอร์ภายในกลุ่ม 0-5331-1351 ต่อ 36

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0-5331-1351 ต่อ 26
 • เบอร์ภายในกลุ่ม 0-5331-1351 ต่อ 27

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 • ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0-5331-1351 ต่อ 25
 • เบอร์ภายในกลุ่ม 0-5331-1351 ต่อ 30, 31, 32

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีฯ 0-5331-1351 ต่อ 28
 • เบอร์ภายในกลุ่ม 0-5331-1351 ต่อ 29

กลุ่มกฏหมายและคดี 0-5331-1351 ต่อ 23

หน่วยตรวจสอบภายใน 0-5331-1351 ต่อ 40