ข่าวสคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถสแกนQRโค้ท ที่ระบุท้ายหนังสือนี้ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ข่าวสคบ.จำนวน 2 เรื่อง