ขอเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานการปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเชียงใหม่” ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม  2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่