ขอเชิญชวนผู้สนใจสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องทักษะกลไกการเคลื่อนไหวทางการกีฬา รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็คทรอนิคเรื่องทักษะกลไกลการเคลื่อนไหวทางการกีฬา