กิจกรรมสันป่าตองมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครไปยังโรงพยาบาลสันป่าตองหรือสมัครออนไลน์ ภายใน 30 พฤศจิกายน  2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ สันป่าตองมินิมาราธอน