วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรตค พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตองเป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ