ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ได้รับเกียรติจากนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการมอบทุน พร้อมด้วยนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่ และนายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ. สพป เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมในกิจกรรมการมอบทุนจากกองทุน 10 บาท โดยมีนายสมัคร มูลประการ นายกสมาคมครูสันป่าตอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ในกิจกรรมมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอสันป่าตอง ณ ห้องประชุมทองจำนงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)