สมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสหพันธรัฐมาเลเชีย เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน young inventors challenge(yic)2019 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ การแข่งขันyoung inventer