สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ประเทศไทยจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯครั้งที่24/2561โรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าแข่งขันสามารถดูรายละเอียดได้ ดังแนบการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรม