การเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางเพื่อให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรีนรู้เมืองลำปาง