การเข้าใช้งานระบบเงินเดือน สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ในช่อง “ใส่เลขประชาชน 13 หลัก” ให้ใส่เลขประชาชน
ในช่อง “ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก” ให้ใส่เลขที่บัญชี โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีด

<<<คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบเงินเดือน>>>